Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Postihnutie kardiovaskulárneho systému pri reumatoidnej artritíde
Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Reumatoidná artritída (RA) je systémové zápalové ochorenie s najvýraznejším postihnutím kĺbov. Jej prevalencia stúpa s vekom s maximom okolo 70 rokov života a následne klesá v dôsledku predčasnej úmrtnosti. Očakávaná celková dĺžka života u chorých s RA je nižšia o 3 - 10 rokov. Hlavnou príčinou zvýšenej úmrtnosti sú kardiovaskulárne ochorenia. Postihnutie kardiovaskulárneho systému, najmä srdca, je často a dlho asymptomatické a príznaky vznikajú až v pokročilých štádiách. Za najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia spájané s RA sa považuje perikarditída a chlopňové chyby. Nie je úplne známy vplyv na vznik a priebeh ischemickej choroby srdca a srdcového zlyhávania. Podľa výsledkov niektorých štúdií je nutné považovať RA, prípadne jej liečbu, minimálne za kardiovaskulárny rizikový faktor.
reumatoidná artritída kardiálna manifestácia prevalencia rizikové faktory
Interná med. 2009; 9 (3): 118-122
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by