Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Postihnutie obličiek pri systémovom lupuse
Ivana Valočiková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Systémový lupus erythematodes (SLE) je chronická autoimunitná choroba s postihnutím viacerých orgánov a tvorbou autoprotilátok proti intracelulárnym antigénom. Postihnutá môže byť koža, kĺby, kardiovaskulárny systém, pľúca, obličky a centrálny nervový systém. Postihnutie obličiek patrí medzi najzávažnejšie prejavy SLE a významne ovplyvňuje ďalšiu prognózu pacienta s touto autoimunitnou chorobou.
systémový lupus erythematodes, lupusová nefritída, sérové a močové markery lupusovej nefritídy, možnosti liečby
Interná med. ; 15 (3): 114-117
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by