Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Potenciálne markery preeklampsie, IUGR a predčasného pôrodu
R. Dudič, V. Dudičová, P. Urdzík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Približne v 75 % prípadov perinatálna mortalita a morbidita súvisia s patológiami tehotenstva alebo je dôsledkom intrapartálnych komplikácií. K častým komplikáciám tehotnosti patrí preeklampsia, IUGR a predčasný pôrod. Spúšťací mechanizmus týchto patologických stavov je stále neznámy. Súčasné možnosti konzervatívnej – neinvazívnej diagnostiky týchto patológií sú veľmi obmedzené. V prehľadovej práci sme sa venovali potenciálnym biomarkerom (PlGF-1, FLT-1, VEGF, endoglín), ktoré by mohli mať výpovednú hodnotu a napomôcť pri diagnostike preeklampsie, IUGR a predčasného pôrodu.
preeklampsia IUGR predčasný pôrod VEGF PlGF endoglín
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 7 – 11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by