Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Použitie nomogramov v predpovedi prognózy u pacientov s karcinómom prostaty
Michal Horňák, Frederico Goncalves
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Úvod: Snaha zlepšiť výsledky a prispôsobiť možnosti liečby individuálnemu pacientovi vyústila do tvorby nomogramov. Ich úlohou je vybrať liečebné postupy pre každý stav choroby. Klinický súbor a metódy: Autori zhrnuli literárne údaje o súčasnej úlohe nomogramov v liečbe pacientov s karcinómom prostaty. Výsledky: Nomogramy sú cenné nástroje na určenie pravdepodobnosti diagnózy karcinómu prostaty, patologickej charakteristiky nádoru a prognózy pacienta po každom liečebnom postupe. Klinickí pracovníci môžu používať nomogramy pri informovaní individuálnych pacientov a pomôcť im pri adekvátnom rozhodovaní o ich chorobe. Záver: Pacientov s vysokým rizikom progresie nádoru treba identifikovať čo najpresnejšie. Nomogramy predstavujú najvhodnejší a v súčasnosti najužitočnejší spôsob pri výbere rizikových pacientov.
karcinóm prostaty prognóza nomogram
Klin. urol. 2005; 1 (1): 18-21
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by