Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistika
Použitie omalizumabu off-label v liečbe chronickej spontánnej urtikárie u detského pacienta
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2017
Omalizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka proti IgE, ktorej zavedenie do klinickej praxe predstavovalo
zásadný zlom v manažmente ťažkej astmy. Medzi oficiálne schválené indikácie liečby omalizumabom v súčasnosti patria
aj ťažké a refraktérne formy chronickej spontánnej urtikárie (CSU) u dospelých a detí starších ako 12 rokov. V našej
práci prezentujeme prípad detského pacienta s diagnostikovanou ťažkou CSU, ktorý vo veku 8 rokov absolvoval 6-mesačný
liečebný cyklus terapie omalizumabom. Aplikácia tohto biologického liečiva u neho viedla k remisii ochorenia,
pričom nežiaduce účinky zaznamenané neboli. Formou kazuistiky chceme poukázať na významné postavenie omalizumabu
v manažmente pediatrických pacientov s CSU, ktorý by sa po potvrdení účinnosti a bezpečnosti mohol stať súčasťou
štandardných terapeutických postupov aj pre deti mladšie ako 12 rokov.
omalizumab biologická liečba chronická spontánna urtikária
Pediatria 2017; 12 (6): 292-295
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by