Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Štatistiky v urológii
Použitie štatistiky v klinickom výskume
Tibor Baška
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Štatistické spracovanie výsledkov je nevyhnutnou súčasťou empirického výskumu. Príspevok sa zaoberá základnými otázkami využitia deskriptívnej a analytickej štatistiky uplatnenej v klinických štúdiách. Charakterizuje vlastnosti a spôsoby interpretácie kvalitatívnych, poradových a kvantitatívnych štatistických veličín. Príspevok ďalej podáva informácie o najčastejších úlohách analytickej štatistiky: vytváranie štatistických odhadov, hodnotenie rozdielov a analýza vzájomného vzťahu dvoch a viacerých číselných a poradových premenných.
štatistické metódy deskriptívna štatistika analytická štatistika
Klin. úrol. 2007; 3 (2): 107 - 110
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by