Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Použitie tachosilu® pri resekcii nádorov obličiek
Juraj Mikuláš, Peter Laurinc, Roman Mráz, Pavel Kažík
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Úvod: Operácie šetriace nefrón (NSO) predstavujú bezpečnú a efektívnu liečbu malých nádorov obličiek. V našej práci sme hodnotili účinnosť a spoľahlivosť hemostatického prostriedku a lepidla TachoSilu pri laparoskopickej parciálnej nefrektómii (LPN) a otvorenej parciálnej nefrektómii (OPN) pre nádory obličiek. Materiál a metódy: U 4 pacientov sme použili TachoSil pri LPN ako prídavný prostriedok po štandardnom chirurgickom ošetrení. U 29 chorých pri OPN sme po zastavení závažného krvácania opichovými stehmi priložili na resekčnú plochu TachoSil. Sutúru resekčných plôch sme nevykonávali. Hodnotili sme hemostatickú účinnosť TachoSilu, peroperačné a pooperačné komplikácie a pri OPN čas do dosiahnutia hemostázy. Výsledky: U 3 z celkového počtu 4 pacientov po LPN sme po aplikácii TachoSilu dosiahli kompletnú hemostázu. Pri OPN sme dosiahli hemostázu u 27 z 29 pacientov bez sutúry resekčných plôch. Pri OPN bol čas do dosiahnutia hemostázy u všetkých operovaných kratší ako 15 minút. U jedného pacienta sa vyskytla febrilná pooperačná komplikácia, u ostatných bol peroperačný a pooperačný priebeh bez komplikácií. Záver: TachoSil sa pri LPN a OPN osvedčil ako účinný a bezpečný prostriedok na dosiahnutie hemostázy.
nefrón šetriace operácie karcinóm obličky hemostáza
Klin. urol. 2012; 8 (2-3): 79-82
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by