Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Prečo sa odporúča začať skríning karcinómu prostaty už po štyridsiatke?
Michal Horňák, Vladimír Zvara
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Cieľ práce: Do roku 2009 odborné spoločnosti odporúčali začať včasnú diagnostiku karcinómu prostaty vo veku 50 rokov u mužov s priemerným rizikom a skoršie u mužov vo vysokom riziku (pozitívna rodinná anamnéza, afroamerická rasa). V priebehu roka 2009 odborné spoločnosti začali odporúčať včasnú diagnostiku už vo veku 40 rokov u všetkých mužov. Cieľom prehľadovej práce je zistiť dôvody posunu včasnej diagnostiky o desaťročie dopredu. Metódy: Autori na základe vyhľadávania v databáze MEDLINE zisťovali dôvody posunu včasnej diagnostiky karcinómu prostaty už od veku 40 rokov. Výsledky: Hladiny PSA hodnotené pri jedinej príležitosti z krvi mužov vo veku 40-50 rokov sú závažným prediktorom vzniku budúceho karcinómu prostaty. Súčasná stratégia liečby neodporúča jediný prah PSA, ktorý by indikoval biopsiu prostaty. Rozhodnutie pre biopsiu by malo byť založené primárne na výsledkoch PSA a digitálneho rektálneho vyšetrenia a mali by sa brať do úvahy mnohé faktory vrátane pomeru voľného a celkového PSA, veku pacienta, PSAV, PSAD, familiárneho výskytu, rasy, predchádzajúcej biopsie a pridružených chorôb. Mužov treba pred skríningom karcinómu prostaty informovať o jeho kladoch a záporoch a možnom aktívnom sledovaní namiesto okamžitej liečby diagnostikovaného karcinómu. Záver: Včasná diagnostika a zhodnotenie rizika karcinómu prostaty by sa malo začať robiť mužom po štyridsiatke alebo starším, ktorí súhlasia so skríningovým vyšetrením. Známa bazálna hodnota PSA zistená v štyridsiatke porovnávaná s budúcimi hodnotami PSA môže pomôcť identifikovať mužov s perspektívnym karcinómom prostaty, ohrozujúcim život, v období, keď sú k dispozícii kuratívne spôsoby liečby a vyliečenie je možné. Muži v štyridsiatke s PSA hodnotami nad medián vekových hladín (0,6-0,7 ng/ml) sú vo vysokom riziku karcinómu prostaty.
karcinóm prostaty skríning
Klin. urol. 2010; 6 (1): 6 - 10
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by