Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Predikcia rizika rozvoja diabetu mellitu 2. typu pomocou genetických faktorov a klinického skóre
Martin Javorský, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2010
Identifikácia skupín obyvateľstva s vysokým rizikom rozvoja diabetu mellitu 2. typu (DM2) je predpokladom pre efektívne uplatnenie opatrení s cieľom prevencie alebo oddialenia manifestácie tohto závažného chronického ochorenia a jeho komplikácií. Prítomnosť rôznych klinických, antropometrických a biochemických znakov je asociovaná s vyšším rizikom rozvoja DM2. Kombináciou týchto faktorov možno vytvoriť rizikové skóre, ktoré predpovedá riziko DM2 lepšie ako jednotlivé faktory. Napriek tomu veľká časť budúcich diabetikov nie je správne identifikovaná ako vysokoriziková. Nedávno boli objavené genetické polymorfizmy, ktoré sú konzistentne asociované s DM2. Pomôžu tieto genetické faktory zlepšiť predikciu DM2? Uvádzame prehľad prospektívnych štúdií, ktoré v kaukazskej populácii porovnávali schopnosť predpovedať DM2 pomocou 1. skóre založeného na klinických a biochemických faktoroch, 2. skóre založeného na genetických faktoroch a 3. ich kombinácie. Diskriminačná schopnosť (C-index) bola vo všetkých štúdiách vyššia pre klinické skóre v porovnaní s genotypovým skóre. Pridanie genotypového skóre neovplyvnilo podstatne ukazovatele diskriminácie, kalibrácie a reklasifikácie prognostického testu založeného na klinicko-biochemickom skóre. Doteraz identifikované genetické polymorfizmy asociované s DM2 teda významne nezlepšujú predikciu DM2 pomocou klinického/biochemického skóre.
diabetes mellitus 2. typu predikcia klinický skórovací systém genotypové skóre prevencia stratifikácia rizika
Interná med. 2010; 10 (4): 191-197
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by