Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prednemocničný a nemocničný manažment akútneho infarktu myokardu
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2011
Akútne koronárne syndrómy (nestabilná angina pektoris - NAP, infarkt myokardu bez elevácií segmentov ST - NSTEMI a s eleváciou segmentov ST - STEMI) patria medzi závažné kardiovaskulárne ochorenia. V liečbe využívame kombinovanú farmakologickú liečbu, s významným postavením antitrombotickej terapie. U NAP a NSTEMI je veľmi dôležitá riziková stratifikácia a následná indikácia invazívnej diagnostiky. V liečbe STEMI čo najrýchlejšia reperfúzia, podľa možností primárna intervencia (PKI), v prvých hodinách je zvažovaná aj fibrinolýza. U všetkých pacientov je dlhodobo potrebná dôsledná kontrola prítomných rizikových kardiovaskulárnych faktorov.
akútny koronárny syndróm akútny infarkt myokardu riziková stratifikácia reperfúzna liečba
Interná med. 2011; 11 (9): 379-385
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by