Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Predoperačná príprava pacienta s kardiálnym ochorením. farmakologické stratégie na zníženie rizika
Andrej Dukát, Peter Gavorník, Lucia Mistríková, Dávid Baláž, Ján Gajdošík, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2012
Predložený prehľad predkladá princípy predoperačnej prípravy pacienta na chirurgickú operáciu z hľadiska farmakologickej medikamentóznej liečby. Indikujúci a ošetrujúci lekár určuje manažment pacienta, ktorý trpí na kardiálne ochorenie, zohľadňujúc jeho prognózu a hodnotenie pomeru rizika a prospechu medikamentóznej liečby. Cieľom je pomôcť lekárovi a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v dennej klinickej praxi. Konečné rozhodnutia farmakologickej liečby u daného individuálneho pacienta ostávajú vždy na tímovej spolupráci lekárov. Rozoberá medikamentóznu liečbu u pacientov s nekardiálnymi operáciami a u pacientov, u ktorých je počas operácie potenciálnym zdrojom komplikácií kardiálne ochorenie. Vychádza pritom z posledných platných odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti ESC, ktorých závery rešpektuje(1).
kardiovaskulárne ochorenia chirurgická operácia predoperačná príprava liečba
Andrej Dukát, Peter Gavorník, Lucia Mistríková, Dávid Baláž, Ján Gajdošík, Ľudovít Gašpar
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by