Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prehľad odporúčaní európskej spoločnosti pre hypertenziu a európskej kardiologickej spoločnosti (esh/esc 2003) a niektoré odlišnosti amerických odporúčaní (jnc 7). 1. časť – klasifikácia hypertenzie a odhad kardiovaskulárneho rizika
Jozef Bulas
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2004
Európske odporúčania (ESH/ESC 2003) klasifikujú artériový krvný tlak na optimálny (<120/<80 mmHg), normálny (120– 129/80–84 mmHg), vysoký normálny (130–139/85–89 mmHg), hypertenzia 1. stupňa (140–159/90–99 mmHg), 2. stupňa (160–179/100–109 mmHg), 3. stupňa (>180/>110 mmHg) a izolovaná systolická hypertenzia (>140 /< 90 mmHg). Dôraz sa kladie na detekciu ostatných rizikových faktorov, poškodenie cieľových orgánov a prítomnosť pridružených klinických stavov. Pri rozhodovaní o naliehavosti farmakoterapie je nutné stanoviť odhad rizika kardiovaskulárneho ochorenia. Odlišnosť Amerických odporúčaní (JNC-7) je najmä v jednoduchšej klasifikácii na: normálny tlak (< 120/ < 80 mmHg), predhypertenziu (120–139/80–89 mmHg), hypertenziu 1. stupňa (140–159/90–99 mmHg) a 2. stupňa (>160/>100 mmHg).
Klasifikácia artériovej hypertenzie artériová hypertenzia – odporúčania kardiovaskulárne riziko rizikové faktory poškodenie cieľových orgánov pridružené klinické stavy farmakoterapia hypertenzie
Interná med. 2004; 4 (3): 162-165
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by