Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prehľad odporúčaní európskej spoločnosti pre hypertenziu a európskej kardiologickej spoločnosti (esh/esc 2003) a niektoré odlišnosti amerických odporúčaní (jnc 7). 2. časť - základné vyšetrenia a terapia
Jozef Bulas
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
Podľa ESH/ESC je v terapii možné ako liek prvej voľby použiť preparát z ktorejkoľvek základnej skupiny, a to diuretikum, inhibítor ACE, antagonistu angiotenzínového receptora, betablokátor alebo antagonistu kalcia, s prihliadnutím na niektoré špecifické indikácie. Pre skupinu pacientov s krvným tlakom v oblasti vysokého normálneho tlaku je indikovaná farmakoterapia v prítomnosti pridruženého klinického stavu (cievna mozgová príchoda, ICHS alebo diabetes mellitus). Americké odporúčania JNC-7 v terapii ako liek prvej voľby uprednostňujú diuretiká a ich kombinácie. Lieky z ďalších základných skupín sú indikované najmä v prípade takzvaných naliehavých indikácií pre špecifické stavy.
Klasifikácia artériovej hypertenzie artériová hypertenzia – odporúčania kardiovaskulárne riziko rizikové faktory poškodenie cieľových orgánov pridružené klinické stavy farmakoterapia hypertenzie
Interná med. 2004; 4 (4): 223-227
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by