Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Komentáre
Prehodnotenie a aktualizácia posledných odporúčaní diagnostiky a manažmentu liečby artériovej hypertenzie ehs/eks, 2007
Marian Sninčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Dva roky od vydania posledných odporúčaní diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie EHS/EKS, 2007(1) boli publikované výsledky viacerých výskumných projektov vrátane veľkých randomizovaných intervenčných štúdií liečby artériovej hypertenzie. Z nich najmä štúdie z roku 2008, ako napr. ADVANCE, ONTARGET, PRoFESS, TRANSCEND, ACCORD, ACCOMPLISH a HYVET(2-8),
Interná med. 2010; 10 (2): 91-95
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by