Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Prenatálna diagnostika a manažment gravidít s plodmi s defektom neurálnej rúry a s ventrikulomegáliou
H. Habánová, D. Dúbravová, A. Čunderlík, M. Jezberová, F. Horn, J. Trnka, M. Smrek, I. Rusňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Práca sa zaoberá prenatálnou diagnostikou vrodených vývojových chýb neurálnej
rúry a ventrikulomegálie. Väčšina diagnóz patriacich do tejto skupiny znamená neistú
prognózu pre plod. Dôraz je kladený na modality prenatálnej diagnostiky, manažment
gravidity a pri vybraných vrodených chybách aj možnosti fetálnej chirurgie.
centrálny nervový systém ventrikulomegália defekty neurálnej rúry
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 133 – 138
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by