Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Prenatálna diagnostika a manažment gravidity s VVCH pľúc plodov
P. Kleskeň, A. Čunderlík, M. Jezberová, I. Rusňák, J. Babala, M. Fuňáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Publikácia analyzuje skúsenosti s prenatálnou diagnostikou zriedkavých pľúcnych
ochorení plodov za obdobie rokov 2011 – 2016. Doteraz používaný klasifikačný systém
je v literatúre prehodnocovaný na základe nových patologickoanatomických
poznatkov. Odporúčame používať novú klasifikáciu postavenú na diagnostike cievneho
zásobenia paralelne s doterajšou klasifikáciou bronchopulmonálnej sekvestrácie
a kongenitálnej cystickej adenomatoidnej malformácie. Dostupnosť prenatálnej
dopplerovskej CFI ultrazvukovej diagnostiky umožňuje identifikáciu časti cievneho
zásobenia pľúc. Premenlivosť priamych a nepriamych prenatálnych diagnostických
znakov pri pľúcnych dyspláziách plodu je predmetom výskumu, aktuálne neumožňuje
jasné prenatálne stanovenie prognózy. Zložitosť problematiky vyžaduje
medziodborovú spoluprácu.
prenatálna diagnostika dopplerovská sonografia pľúcne dysplázie bronchopulmonálna sekvestrácia kongenitálna cystická adenomatoidná malformácia
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 161 – 167
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by