Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Prenatálna diagnostika a manažment gravidity u plodov s niektorými vvch mozgu
A. Krutáková, A. Čunderlík, H. Habánová, M. Jezberová, M. Smrek, D. Dúbravová, I. Rusňák, F. Horn
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Základom v prenatálnej diagnostike malformácií hlavičky plodu je ultrasonografické
vyšetrenie. Ultrazvuková diagnostika vrodených vývinových chýb centrálneho nervového
systému sa vykonáva v štandardných rovinách. Medzi základné zobrazované
roviny patria: transventrikulárna, transtalamická, transcerebelárna a koronárna
rovina. Správnej ultrazvukovej diagnostike vrodených malformácií centrálneho nervového
systému sa podrobne venujeme v prvej časti článku. Na správne a dôkladné
vyšetrenie plodu pri podozrení na vývinovú chybu centrálneho nervového systému je
dôležitá erudícia sonografistu. Rovnako je nevyhnutné správne rozlišovať tvary hlavičky
a patológie s ňou súvisiace. Medzi patologické tvary hlavičky patrí: brachycefalická,
dolichocefalická, hlavička tvaru citróna, jahody a trojlístka.
Druhá časť článku delí do jednotlivých častí kongenitálne cerebrálne, cerebelárne
a spinálne malformácie u plodov. Patrí sem veľa ochorení a syndrómov, ktoré možno
deliť do viacerých skupín podľa obdobia vzniku v embryologickom vývoji. Patrí
sem napr. holoprozencefália, agenéza corpus callosum, encefalokéla, cysty choroidálneho
plexu.
Pri všetkých vrodených vývinových chybách centrálneho nervového systému je nevyhnutná
správna multidisciplinárna starostlivosť o tehotnú a plod.
holoprosencefália agenéza corpus callosum brachycefália dolichocefália encefalokéla
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 151 – 158
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by