Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Prenatálna diagnostika, manažment gravidity a postnatálna intervencia u plodov s diafragmatickou herniou
Z. Provazníková, I. Béder, P. Omaník, J. Babala, A. Čunderlík, I. Rusňák, M. Jezberová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Kongenitálna diafragmatická hernia je závažná vrodená vývojová chyba. Incidencia
je 1 : 2 000 – 1 : 5 500 živonarodených detí. Primárne je postihnutá bránica, avšak
najzávažnejším faktorom morbidity a mortality novorodencov je porucha vývoja
pľúc.
V článku sa uvádza definícia, etiopatogenéza, diagnostika, prenatálna terapia, klinické
príznaky, prognóza a chirurgická liečba tohto ochorenia. Na základe týchto
poznatkov bolo snahou autorov stanoviť zásady manažmentu gravidity u plodov
s diafragmatickou herniou v prenatálnom a perinatálnom období.
kongenitálna diafragmatická hernia hypoplastické pľúca manažment gravidity chirurgická liečba
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 145 – 149
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by