Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH CHÝB SRDCA
A. ČUNDERLÍK
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Tehotenstvo, kde je u plodu zistená vrodená vývojová chyba srdca, je sprevádzané problémami pre matku aj plod. Takáto tehotnosť sa pokladá za rizikovú od stanovenia diagnózy. Ultrazvukové vyšetrenie je pre starostlivosť o tehotnú nezastupiteľné. Starostlivosť o tehotnú, naplánovanie pôrodu a popôrodná starostlivosť predstavujú zásadné organizačné body multidisciplinárnej spolupráce.

PRENATAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL HEART DISEASES
Pregnancy, where the foetus has a detected congenital heart defect, is accompanied with problems for a mother and her foetus. Such pregnancy is considered as a high-risk since the time of diagnosis. Ultrasound examination is irreplaceable in the care for pregnant women. The care for a pregnant woman, planning of the labour and postpartum care present fundanebtal organization points in the multidisciplinary cooperation.
Keywords: congenital heart diseases, ultrasound, prenatal diagnosis
vrodené chyby srdca ultrazvuk prenatálna diagnostika
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 133 – 136
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by