Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Pretrvávajúca parciálna remisia po prvolíniovej liečbe pretrvávajúca parciálna remisia po prvolíniovej liečbe leukovorín[lv]) u pacienta s kolorektálnym karcinómom s inoperabilným postihnutím pečene
Jozef Dolinský, Tomáš Šálek, Ľubomír Sepeši †
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2006
Napriek pokrokom v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu (mKRK) až 40 % pacientov neodpovedá na konvenčnú chemoterapiu. Najnovšie výsledky klinických štúdií ukazujú, že tzv. ´targetová´ (cielená) liečba významne zvyšuje účinnosť chemoterapie pri karcinóme hrubého čreva. Angiogenéza zohráva dôležitú úlohu v etiopatogenéze KRK, vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF) je najpotentnejším mediátorom angiogenézy. Bevacizumab je prvá rekombinantná, humanizovaná, monoklonová protilátka, cielená proti VEGF, ktorá v kombinácii s chemoterapiou signifikantne predlžuje prežívanie pacientov s mKRK. V kazuistike popisujeme pretrvávajúcu, veľmi dobrú odpoveď na prvolíniovú liečbu bevacizumab (Avastin®) + IFL u pacienta s kolorektálnym karcinómom s inoperabilným postihnutím pečene.
Interná med. 2006; 6 (11): 631-635
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by