Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prevalencia metabolického syndrómu na slovensku
Peter Galajda, Marián Mokáň, Dana Prídavková, Viera Tomášková, Ľudovít Šutarík, Ľudmila Kručinská, Andrea Bukovská, Gabriela Rusnáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2007
V rámci projektu „Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“ sme zhodnotili 1517 respondentov, zodpovedajúcich štruktúre dospelého obyvateľstva podľa veku, pohlavia a krajov. Prevalencia metabolického syndrómu (MS) podľa NCEP/ATP III kritérií bola 20,1 %, pričom bola významne vyššia u žien (23,9 %) oproti mužom (15,9 %, p < 0,0001). Zahrnutie prísnejších IDF kritérií zvýšilo prevalenciu MS celkovo na 38,1 %, bez štatisticky významného rozdielu medzi ženami (36,6 %) a mužmi (39,7 %, p = 0,213). Zistili sme 7,0 % prevalenciu diabetes mellitus (DM), pričom v 5,3 % išlo o známy DM, 1,2 % o novozistený DM podľa ADA kritérií a 0,5 % o ďalšie nové prípady DM po vykonaní oGTT u respondentov s potvrdenou hraničnou glykémiou nalačno. Prevalencia MS a jeho komponentov na Slovensku je porovnateľná s prevalenciou v európskej populácii v iných krajinách, okrem prevalencie nízkych hladín HDL (56 % celkovo, 45 % u mužov a 66 % u žien), ktorá patrí k najvyšším v Európe.
metabolický syndróm nízke HDL diabetes mellitus prevalencia
Interná med. 2007; 7 (6): 325-331
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by