Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ANDROLOGIA
Prevalencia syndrómu nedostatku testosterónu u mužov vo veku od 40 do 69 rokov na slovensku
Igor Sopilko, Ján Švihra, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Cieľ práce: Androgénová nedostatočnosť u starnúcich mužov sa považuje za syndróm, ktorý charakterizuje prítomnosť príznakov spolu s nízkymi hladinami testosterónu. Cieľom práce bolo na základe stanovenia celkového a voľného testosterónu a získaných príznakov androgénovej nedostatočnosti odhadnúť prevalenciu tohto syndrómu v populácii starnúcich mužov na Slovensku. Materiál a metodika: Od októbra 2009 do februára 2010 sme v regionálnych podmienkach okresu Martin získali kompletné údaje hormonálnych parametrov a symptómov od 157 náhodne vybraných mužov vo veku od 40 do 72 rokov. Symptomatickú androgénovú nedostatočnosť sme definovali poklesom celkového testosterónu (< 10,4 nmol/l), voľného testosterónu (< 0,17 nmol/l) a súčasne prítomnosťou zníženého libida, erektilnej dysfunkcie alebo dvoch a viacerých nasledujúcich príznakov: poruchy spánku, depresívna nálada, letargia a znížená fyzická výkonnosť. Každý subjekt vyplnil slovenskú verziu dotazníka androgénovej nedostatočnosti (AMS) a dotazníka erektilnej funkcie (IIEF). Údaje sme analyzovali s použitím štatistického softvéru SPSS 11.0. Populačné údaje sme získali z regionálnej databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky. Výsledky: Priemerný vek v súbore bol 54,6 ± 9,2 roku. Väčšina mužov bolo ženatých alebo žili s partnerkou (85,4 %). Priemerená hladina celkového a voľného testosterónu bola 5,79 ± 5,76 nmol/l, resp. 0,286 ± 0,103 nmol/l, priemerná hodnota SHBG bola 40,23 ± 16,73 nmol/l. Približne 17 % mužov malo celkový testosterón menej ako 10,4 nmol/l a 8 % subjektov malo kalkulovaný voľný testosterón menej ako 0,17 nmol/l. Hrubá prevalencia symptomatickej androgénovej nedostatočnosti vo vekovej skupine 40-69 rokov bola 7,48 % (95 % confidence interval: 3,23-11,73 %). Prevalencia sa významne zvyšovala s vekom. Vekovo špecifická prevalencia v okrese Martin bola: vo veku 40-49 rokov (1,75 %), 50-59 rokov (7,04 %) a 60-69 rokov (18,38 %). Metódou populačnej projekcie sme v Slovenskej republike stanovili porovnateľnú odhadovanú prevalenciu v rovnakých vekových skupinách (1,74 %, 6,99 %, resp. 18,56 %). Záver: Ide o pilotnú štúdiu na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje deskriptívne epidemiologické údaje o syndróme nedostatku testosterónu v populácii starších mužov. Odhadovaná hrubá prevalencia syndrómu nedostatku testosterónu mužov vo vekovej skupine 40 až 69 rokov je asi 7,5 %. Po prepočte na regionálnu úroveň to predstavuje odhadom okolo 1300 mužov a v celoslovenskom meradle približne 72 000 mužov. Vekovo špecifická prevalencia symptomatickej androgénovej nedostatočnosti sa významne zvyšovala v jednotlivých vekových dekádach.
testosterón androgénová nedostatočnosť prevalencia
Klin. urol. 2010; 6 (2): 88-95
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by