Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prevencia a liečba chrípky
Pavol Kristian, Ivan Schréter
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Chrípka zostáva aj napriek zavedeniu účinného okovania a moderných terapeutických prístupov naďalej medicínskym aj ekonomickým problémom. Rozvoj nových vakcín a ich aplikačných foriem v poslednom období prispel k výraznému zníženiu reaktogenicity vakcín pri zachovaní ich protektívneho účinku. Okrem dávnejšie známych antivirotík, amantadínu a rimantadínu, prinieslo zavedenie inhibítorov neuraminidázy nové možnosti liečby a chemoprofylaxie chrípky. Táto je limitovaná cenou a dostupnosťou jednotlivých preparátov, v indikovaných prípadoch však môže by významným prínosom. Dôležité je venovať pozornosť aj často závažným komplikáciám chrípky.
chrípka okovanie antivirotiká chemoprofylaxia inhibítory neuraminidázy
Interná med. 2005; 5 (1): 23-26
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by