Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: prehľadové práce
Prevencia alergických ochorení v detskom veku – súčasný pohľad v zmysle EBM
Zuzana Rennerová, Zuzana Abaffyová, Miloš Jeseňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Alergické ochorenia v súčasnosti pre ich výskyt zaraďujeme medzi civilizačné ochorenia. U detí ide najčastejšie o chronické
choroby vôbec. Zabrániť vzniku alergického ochorenia môžeme len vtedy, keď spoznáme príčiny ich výrazného nárastu
v posledných desaťročiach. Ten je okrem určitej genetickej predispozície zapríčinený najmä komplexným pôsobením
mnohých environmentálnych faktorov. Medzi tieto faktory patrí napr. expozícia cigaretovému dymu, znečistenie
ovzdušia, zmenená expozícia mikroorganizmom a alergénom, zmena stravovacích návykov či znížená fyzická aktivita.
Vplyv týchto faktorov je najvýraznejší počas vývoja dieťaťa, t. j. prenatálne, ako aj v skorom postnatálnom období.
Opatrenia primárnej prevencie by mali byť preto zamerané práve na toto obdobie. Účinné preventívne opatrenia by
mali byť ľahko aplikovateľné, finančne nenáročné, s účinkom potvrdeným kvalitnými štúdiami.
primárna prevencia alergické ochorenia environmentálne faktory
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10 (5): 263-268
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by