Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prevencia cievnych mozgových príhod z hľadiska internistu
Stanislav Funiak
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2004
Cievne mozgové príhody sú pre svoje následky závažným medicínskym i spoločenským problémom. V ich etiopatogenéze často hrajú významnú úlohu ovplyvniteľné rizikové faktory: hypertenzia, cukrovka, dyslipoproteinémia, fajčenie, nízka fyzická aktivita, fibrilácia predsieni a iné. Spolupráca pacienta s lekárom pri znižovaní rizika cievnej mozgovej príhody je základom úspešnej prevencie.
cievna mozgová príhoda tranzitórny ischemický atak prevencia
Interná med. 2004; 4 (6): 359 - 361
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by