Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Odporučenia pre prax
Prevencia vzniku RhD hemolytickej choroby plodu a novorodenca z pohľadu imunohematológa
D. Pavlíková, M. Skraková, A. Bátorová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Článok sa zameriava na vysvetlenie imunohematologickej príčiny konfliktu medzi
matkou a plodom v Rh skupinovom systéme erytrocytov. Stručne sa charakterizuje
ochorenie známe ako hemolytická choroba plodu a novorodenca a princíp prevencie
vzniku ochorenia. Snahou autorov je upozorniť na aktuálne poznatky RhD profylaxie,
ktorá sa v praxi realizuje už viac ako štyridsať rokov. Napriek tomu sa nepodarilo
definitívne zabrániť vzniku tohto ochorenia. Autori práce veria, že imunohematologický
pohľad na problém pomôže aktualizovať komplexnú RhD profylaxiu
v skupine RhD negatívnych tehotných žien.
imúnny globulín anti-RhD RhD profylaxia hemolytická choroba novorodenca
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 198 – 204
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by