Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Primár MUDr. Boris Eliáš, PhD. – 60-ročný
Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Dňa 12. 10. 2019 oslávil významné životné jubileum 60 rokov primár Urologickej kliniky JLFUK a UNM v Martine MUDr. Boris Eliáš, PhD. Narodil sa v Žiline, kde aj ukončil gymnaziálne štúdium. Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine ukončil v roku 1985. Na Urologickej klinike pracuje od ukončenia vysokoškolského štúdia. V roku 1989 získal vtedajšiu špecializáciu z urológie I. stupňa a špecializáciu II. stupňa v roku 1993. V roku 1999 získal špecializáciu z klinickej onkológie a v roku 2003 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu na tému skríning karcinómu prostaty. V roku 2005 sa stal zástupcom prednostu Urologickej kliniky a v tejto funkcii pracuje doteraz...
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by