Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Primárna imunitná trombocytopénia v gravidite
Zuzana Sninská, Iveta Simančíková, Angelika Bátorová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Trombocytopénia v gravidite je definovaná poklesom počtu trombocytov (Tr) pod 150 x 109/l. Podľa stupňa závažnosti rozlišujeme trombocytopéniu ľahkého (Tr 150 – 75 x 109/l), stredne ťažkého (Tr 75 – 50 x 109/l) a ťažkého stupňa (Tr menej ako 50 x 109/l). V gynekológii je pre bezpečné vedenie pôrodu per vias naturales, ako aj cisárskym rezom postačujúca minimálna hodnota trombocytov nad 50 x 109/l, pre epidurálnu anestéziu nad 75 x 109/l. V článku prinášame praktický pohľad na diferenciálnu diagnostiku trombocytopénie v gravidite so zameraním na imunitnú trombocytopéniu (ITP) a jej liečebné možnosti.
imunitná trombocytopénia, gravidita, kortikoidy
Interná med. ; 15 (3): 125-127
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by