Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
PRIMÁRNE FETÁLNE TUMORY SRDCA – KAZUISTIKA
H. HABÁNOVÁ, A. ČUNDERLÍK, I. RUSŇÁK
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Primárne fetálne tumory srdca patria medzi zriedkavé vrodené vývinové chyby s neistou prognózou pre plod. Vo väčšine prípadov ide o benígnu léziu. Prenatálna diagnostika primárnych fetálnych tumorov srdca je ultrazvuková. V prenatálnom manažmente pacientky je nevyhnutná multidisciplinárna spolupráca. V článku rozoberáme epidemiológiu, prenatálnu diagnostiku a manažment aj jednotlivé typy primárnych fetálnych tumorov srdca. Podrobnejšie rozoberáme jeden prípad prenatálne diagnostikovaných mnohopočetných rabdomyómov.

FEOTAL PRIMARY CARDIAC TUMORS – CASE STUDY
Foetal primary cardiac tumours are very rare foetal anomalies with unsure prognosis for the foetus. In most cases foetal primary cardiac tumours are benign lesions. Prenatal diagnosis is by ultrasonography. In management of such cases multidisciplinary approach is mandatory. In the article, we discuss epidemiology, prenatal care, management, different types of foetal primary cardiac tumours. A case with prenatally diagnosed multiple rhabdomyomas is discussed in detail.
Keywords: foetal cardiac tumours, prenatal diagnosis, ultrasound
fetálne tumory srdca prenatálna diagnostika ultrazvukové vyšetrenie
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 170 – 172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by