Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Primárne poruchy imunity v detskom veku – 9. časť: samozápalové (autoinflamačné) ochorenia
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Zuzana Vojtušová, Zuzana Abaffyová, Hana Kolarovszká, Branislav Kolarovszki, Andrea Poloučková, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2011
Samozápalové (autoinflamačné) ochorenia predstavujú novú skupinu primárnych imunodeficiencií, ktorých podkladom je geneticky podmienená porucha v oblasti vrodenej imunity. Klinické príznaky vznikajú na podklade nekontrolovaného zápalu. Na rozdiel od autoimunitných ochorení nedokážeme prítomnosť autoprotilátok ani autoreaktívnych T-lymfocytov. Typickým klinickým príznakom tejto skupiny ochorení sú tzv. periodické horúčky, pri ktorých nedokážeme infekčnú príčinu. Počas epizódy horúčky možno u pacientov pozorovať zápal seróznych blán, synoviových membrán či kože, niekedy nachádzame aj postihnutie svalov či ciev.
periodická horúčka vrodená imunita zápal
Pediatria (Bratisl.) 2011; 6 (3): 117-126
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by