Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Primárny hypokorticizmus a ďalšie mimoriadne závažné komplikácie po náhrade bedrového kĺbu u predtým zdravej 47-ročnej ženy
Veronika Pokorná, Oľga Jurkovičová, Svetlana Bodíková, Igor André, Patrik Podaný, Adriana Gurecková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Riziko perioperačných komplikácií stúpa s vekom a so súčasným výskytom pridružených ochorení; vyššie je pri urgentných operačných výkonoch v porovnaní s plánovanými intervenciami. U mladých, zdravých jedincov sú závažné perioperačné komplikácie v súvislosti s elektívnou operáciou zriedkavé. V kazuistike demonštrujeme, že chirurgický výkon môže predstavovať výrazné riziko aj pre inak zdravého, relatívne mladého jedinca. Naša pacientka v súvislosti s náhradou bedrového kĺbu prekonala viaceré mimoriadne závažné komplikácie, ktoré napokon vyústili do insuficiencie kôry nadobličiek. Rozpoznanie jednotlivých komplikácií a samotného primárneho hypokorticizmu nebolo jednoduchou záležitosťou, pretože ich klinické obrazy sa navzájom ovplyvňovali a skresľovali.
elektívny chirurgický výkon meningitída primárny hypokorticizmus sepsa
Interná med. 2009; 9: (7-8): 351-355
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by