Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prínos intenzívnej glykemickej kompenzácie na vznik a progresiu vaskulárnych komplikácií diabetu mellitu 2. typu – výsledky najnovších klinických štúdií
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
V rokoch 2005 až 2009 boli prezentované a publikované viaceré významné randomizované kontrolované klinické štúdie (UKPDS, UKPDS: 10 ročné sledovanie intenzívnej glykemickej kontroly pri diabetes mellitus 2. typu, ADVANCE, ACCORD, VADT, PROactive), ktoré zisťovali prínos intenzívnej glykemickej kompenzácie na vznik a progresiu vaskulárnych komplikácií diabetes mellitus 2. typu. Autori v článku prehľadne rozoberajú výsledky týchto štúdií a venujú sa tiež ich implikácii pre bežnú klinickú prax.
diabetes mellitus 2. typu vaskulárne komplikácie klinické štúdie
Interná med. 2009; 9 (12): 579-582
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by