Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Príspevok genetiky k diagnostike a terapii v internej medicíne
Ján Vojtaššák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Genetika je prudko sa rozvíjajúcim interdisciplinárnym odborom, ktorý významným spôsobom posunul naše poznanie aj v oblasti medicíny. Umožnila pochopiť mechanizmus vzniku mnohých geneticky podmienených ochorení a vytvára predpoklady pre ich prevenciu a účelnú terapiu. Platí to aj pre ochorenia spadajúce do internej medicíny. Autor približuje molekulárno genetické pozadie hypertenzie a aterosklerózy ako aj nové terapeutické možnosti, ktoré poskytuje génová terapia.
molekulárna genetika hypertenzia ateroskleróza génová terapia
Interná med. 2004; 4 (1): 26 - 28
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by