Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Problémy manažmentu pacienta s diabetom mellitom a viacerými závažnými komorbiditami
Marián Mokáň, Michal Mokáň, Peter Galajda
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2014
Diabetes mellitus sa typicky spája s prítomnosťou mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií, ako aj so zvýšeným rizikom ďalších ochorení, tzv. komorbidít. Prítomné komorbidity, ako sú kardiovaskulárne (KV) ochorenia dôsledkom aterosklerotického postihnutia ciev, srdcové zlyhanie, chronické obličkové ochorenie spojené s ich nižšou funkciou, zhoršená funkcia pečene a septické stavy ovplyvňujú liečebný manažment chorého s diabetom mellitom 2. typu. U chorých s vyšším vekom, dlhším trvaním diabetu a prítomným KV ochorením sa odporúčajú menej prísne cieľové hodnoty HBA1c (nad 7 % podľa DCCT). V prípade srdcového zlyhania je kontraindikovaný pioglitazón. Porucha funkcie obličiek a pečene vedie k zmene farmakokinetiky antidiabetických liekov, preto je potrebná úprava dávky a podávanie niektorých liekov je kontraindikované. Pri septických stavoch je potrebná úprava antidiabetickej liečby pre zhoršenie glykemickej kompenzácie, ale intenzifikovaný režim sa všeobecne neodporúča pre vyššie riziko hypoglykémie a neobjasnené mortalitné riziko.
diabetes mellitus kardiovaskulárne ochorenia srdcové zlyhanie porucha funkcie obličiek a pečene sepsa
Interná med. 2014; 14 (4): 165-169
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by