Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: BLAHOŽELANIE
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. – 70-ročný
Jano Breza
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
7V 0januári 2016 sa v plnej sile a sviežosti dožil významného
životného jubilea prednosta Urologickej kliniky JLF UK v Martine
a jeden z popredných európskych urológov Ján Kliment. Profesor
Kliment je vzdelaný, skúsený a rozvážny klinik a výrazná
osobnosť slovenskej medicíny. Na osobnosti Jána Klimenta sa
čas akoby nepodpísal, je stále plný energie a entuziazmu, aktívny
v odbornej i vo vedeckej práci, vykonáva náročné urologické
operácie, prednáša a publikuje v domácich aj zahraničných
periodikách.
Ján Kliment zasvätil svoj život urológii. Už 46 rokov je verný
svojmu materskému pracovisku, ktoré sa pod jeho vedením
stalo jedným z najlepších urologických pracovísk na Slovensku.
Pod jeho vedením vyrástla na klinike v Martine generácia mladých
urológov, ktorí svojou prácou dôstojne reprezentujú svojho
učiteľa.
Profesor Kliment svojou prácou významne prispel aj k vybudovaniu
a upevneniu pozície slovenskej urológie v Európskej
urologickej spoločnosti. Slovenskú urológiu zastupuje aj ako
člen Societe Internationale d´ Urologie, European Organization
for Research and Treatment of Cancer a European Board
of Urology.
Ako predseda Slovenskej urologickej spoločnosti a hlavný
odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor urológia významnou
mierou prispel k prijatiu koncepcie odboru urológia.
Za jeho prácu v prospech rozvoja slovenskej urológie a jej reprezentácie
na medzinárodnom poli bola profesorovi Klimentovi
udelená najvyššia pocta Slovenskej lekárskej spoločnosti
(zlatá medaila SLS), čestné členstvá v Slovenskej a Českej urologickej
spoločnosti, tri prémie Slovenského literárneho fondu
a ďalšie uznania.
Vážený pán profesor, milý Janko, dovoľ, aby som Ti k Tvojmu
jubileu zo srdca poprial veľa zdravia, šťastia a spokojnosti a vyslovil
nádej na ďalšiu spoločnú púť v našom odbore urológia.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by