Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: RÔZNE
Profesor MUDr. Branislav Bohuš, CSc. *1. októbra 1935 †11. júna 2015
Miroslav Mydlík
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2015
Profesor MUDr. Branislav Bohuš, CSc., sa narodil 1. októbra
1935 v Košiciach a 11. júna 2015 vo veku nedožitých 80 rokov nás
navždy opustil (obrázok 1). V rokoch 1953 – 1960 študoval na Lekárskej
fakulte UPJŠ a po ukončení pôsobil v Ústave normálnej
a topografickej anatómie. V r. 1964 – 1969 pokračoval v štúdiu na
Fakulte telesnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave. Po
úspešnom ukončení štúdia sa stal odborným asistentom na Katedre
telesnej výchovy, neskôr na I. katedre vnútorného lekárstva
Lekárskej fakulty UPJŠ, pod ktorú patrila aj Klinika telovýchovného
lekárstva. Od r. 1986 do r. 2006 zastával funkciu prednostu
Kliniky telovýchovného lekárstva LF UPJŠ. Dekrétom prezidenta
Slovenskej republiky ho r. 1999 vymenovali za profesora vnútorného
lekárstva. Profesor Bohuš je autorom viac ako 200 publikácií
v domácich a zahraničných časopisoch. V r. 1986 – 1991 bol
krajským odborníkom pre telovýchovné lekárstvo(1,2).
Interná med. 2015; 15(6): 291-292
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by