Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Blahoželanie
Profesor MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., slaví životní jubileum
Radim Kočvara, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé,
dovolte mi, abych využil příležitosti životního jubilea
prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc. (narozen 1. 7. 1951), přednosty
urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, proděkana 1. LF UK a vedoucího
katedry urologie Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví (IPVZ), a přiblížil osobnost tohoto významného
kolegy a přítele zejména mladším lékařům, kteří teprve začínají
svoji profesionální kariéru, a starším kolegům pak připomněl kroky
jejich učitele či vrstevníka, které v mnohém přispěly k současnému
obrazu české i slovenské urologie.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by