Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Profil sérových lipidů u adolescentů s diabetes mellitus 1 typu
Zuzana Michnová, Jarmila Vojtková, Peter Ďurdík, Miriam Čiljaková, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2016
Cíle: diabetes mellitus 1. typu (DM1) je jedno z nejčastějších a nejzávažnějších chronických onemocnění dětského věku.
Hyperglykémie a dyslipidémie zvyšují kardiovaskulární riziko mladých pacientů s DM1. Kardiovaskulární choroby jsou
hlavní příčinou mortality v diabetické populaci. Cílem naší práce bylo: 1) stanovit koncentrace sérových lipidů a parametry
metabolické kompenzace u adolescentů s DM1, 2) sledovat vztah mezi hladinami sérových lipidů a glykemickou
kontrolou, antropometrickými a časovými parametry.
Soubor: v naší studii jsme vyšetřili 72 dětí s DM1 (29 chlapců – 40,27 % a 43 děvčat – 59,72 %) s neuspokojivou kompenzací,
které byly v průběhu roku 2015 hospitalizované na oddělení starších dětí Kliniky dětí a dorostu Univerzitní nemocnice
v Martině za účelem kontrolních vyšetření a úpravy inzulinoterapie event. nastavení na léčbu inzulinovou pumpou. Medián
věku ve skupině byl 13,92 let (IQR: 11,00-19,00 let). Věk nástupu DM1 v souboru byl 8,17 roku (IQR: 5,00-10,50 roku).
Průměrná délka trvání diabetu v souboru byla 5,50 roku (IQR: 2,00-8,50 roku).
Metody: u každého dítěte byl vyplněn anamnestický dotazník a byly stanoveny základní antropometrické parametry
(výška, hmotnost). V rámci laboratorních vyšetření jsme každému pacientovi ráno, nalačno standardními biochemickými
metodami ve vzorce plné krve stanovili: aktuální glykemii, glykovaný hemoglobin (HbA1c – byl stanovený imunoinhibiční
metodou), C-peptid, celkový cholesterol, triacylglyceroly, kreatinin, celkový bilirubin, mikroalbuminurii. Anamnesticky
jsme hodnotili přítomnost chronických komplikací (retinopatie, nefropatie, neuropatie).
Výsledky: kompenzace diabetu byla průměrně neuspokojivá, HbA1c byl 10,19 % (IQR: 6,50-16,40 %). V lipidovém souboru
byl celkový cholesterol 4,61 mmol/l (IQR: 4,07-5,07 mmol/l) a triacylglyceroly 1,20 mg/l (IQR: 0,78-1,35 mg/l). Dyslipidémie
byla přítomná u 29 dětí tj. 40,28% (11 chlapců, 18 dívek). Ve 20 případech (27,8%) se jednalo o izolovanou
hypercholesterolémii, v 5 případech (17,20%) šlo o kombinovanou hyperlipidémii a u 4 dětí (13,7 %) se jednalo o izolovanou
hypertriacylglycerolémii. Neprokázali jsme korelaci mezi koncentracemi sérových lipidů a koncentrací glykovaného
hemoglobinu.
Závěr: dyslipidémie jako hlavní rizikový faktor kardiovaskulárních chorob je přítomná u adolescentů s DM1 a to již v časné
fázi onemocnění. Vyšetření koncentrací sérových lipidů má být v rámci preventivních opatření u diabetiků 1. typu
bez známé diagnózy hyperlipidémie provedeno jedenkrát ročně
diabetes mellitus 1. typu dyslipidémie adolescent
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (6): 301-305
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by