Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Prognostický význam histologického nálezu cystickej degenerácie solídneho karcinómu obličky. analýza a korelácia histopatologických parametrov vzhľadom na veľkosť nádoru
1Peter Weibl, 1Martin Romančík, 2Mária Letkovičová, 1Boris Kollárik, 1Vladimír Lenko, 1Ivan Lutter, 1Milan Obšitník
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Cieľ práce: Cieľom uvedenej analýzy je zistiť, či existujú nejaké rozdiely v histopatologických parametrov v skupine solídnych nádorov obličiek a solídnych nádorov s cystickou degeneráciou a komplexnými cystami. Materiál a metódy: Vyhodnotených bolo retrospektívne 147 nádorových lézií obličiek v období (od septembra 2005 do marca 2008). Nádory boli následne rozdelené do troch skupín [(1) 1-3 cm; (2) 3,1-5 cm a (3) 5,1-7 cm]. K veľkosti nádorovej lézie bol vyhodnotený výsledok histopatologického vyšetrenia (typ nádoru, patologické štádium, nukleárny grade podľa Fuhrmanovej, prítomnosť cystického komponentu, nekrózy a hemorágie). V rámci subanalýzy sa porovnali solídne nádory verzus solídne nádory s cystickou degeneráciou a komplexné cysty obličiek do priemeru 5 cm. Výsledky: Počet benígnych lézií bol v uvedených skupinách v (10 %; 10,5 %; 0 %). Nebol štatisticky významný rozdiel v počte malígnych a benígnych nádorov v závislosti od veľkosti nádoru na základe kvalitatívnej analýzy. V rámci subanalýzy solídne nádory obličiek (62 pacientov) proti nádorom s cystickou zložkou (25 pacientov) a komplexným cystám obličiek (35 pacientov) do priemeru 5 cm bol počet benígnych lézií (12,9 %; 4 %; 28,1 %) pre jednotlivé skupiny následovne. Nukleárny grading 1/2 v (74,2 %; 91,7 %; 92 %); grading 3 (14,4 %; 8,3 %; 8 %). Všetky nádory s cystickou zložkou boli diagnostikované v patologickom štádiu pT1a/b, v skupine solídnych nádorov obličiek bolo 12,9 % potvrdených v pokročilom štádiu pT3a/b. Nebol potvrdený štatisticky významný rozdiel medzi typom/štádiom a gradingom nádoru na základe kvalitatívnej analýzy, ale bola štatisticky významná korelácia medzi typom nádoru a gradingom. Pri nepriaznivejšom gradingu je menej pravdepodobný nález cystickej degenerácie, alebo komponentu v solídnom nádore do priemeru 5 cm (Kendall´s Tau B). Záver: Cystická zložka nádoru sa javí ako parameter lepšej prognózy. Sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré by potvrdili tieto výsledky s následnou štatistickou analýzou a inkorporáciou prítomnosti cystického komponentu do prognostických systémov.
karcinóm obličky cystická degenerácia komplexné cysty obličiek
Klin. urol. 2009; 5 (1): 13-18
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by