Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Program MitraClip – identifikácia a manažment pacientov vhodných na intervenčné riešenie mitrálnej regurgitácie
Branislav Líška, Jozef Pacák, Ján Postulka, Viliam Fridrich, Pavol Chňupa, Eva Goncalvesová, Ingrid Olejárová
Implantácia systému MitraClip patrí medzi moderné intervenčné kardiologické liečebné metódy zamerané na liečbu mitrálnej regurgitácie. Vykonáva sa punkčným transvenóznym prístupom cez pravostrannú stehennú žilu v oblasti pravého triesla. Následne sa vykoná transeptálna punkcia medzipredsieňového septa a pod kontrolou trojdimenzionálnej transezofageálnej echokardiografie sa implantuje klip do oblasti regurgitačného ostia, čím sa zníži až eliminuje závažnosť mitrálnej regurgitácie. Pre terapiu MitraClipom sú vhodní pacienti s primárnou i sekundárnou etiológiou mitrálnej regurgitácie, pre oba typy postihnutia však platia špecifické morfologické kritériá, ktoré sa posudzujú 3D-transezofageálnou echokardiografiou. Intervenčná liečba mitrálnej regurgitácie systémom MitraClip je pri dodržaní špecifických klinických a echokardiografických indikačných kritérií efektívnou invazívnou terapeutickou modalitou, ktorá sa realizovala u viac ako 70 000 pacientov v celosvetovom rozsahu. Ďalšie typy katetrizačných výkonov na mitrálnej chlopni prechádzajú štádiom klinického testovania a predstavujú sľubný smer vo vývoji intervenčnej kardiológie.

MitraClip – Identification and management of patients suitable for interventional mitral regurgitation
The MitraClip system implantation is one of the contemporary interventional cardiology treatments aimed at treating mitral regurgitation. It is performed by a transvenous approach through the right femoral vein in the right groin area. Subsequently, a transseptal puncture of the interatrial septum is performed and, under the control of a three-dimensional transesophageal echocardiography, a clip is implanted into the regurgitant orifice, thereby reducing or eliminating the severity of mitral regurgitation. Patients with both primary and secondary etiology of mitral regurgitation are suitable for MitraClip therapy, however, specific morphological criteria that are assessed by 3D-transesophageal echocardiography apply to both types of impairment. MitraClip is an effective invasive therapeutic modality that has been implemented in more than 70,000 patients worldwide. Other types of mitral valve catheterization procedures are undergoing clinical testing and are a promising direction in the development of interventional cardiology.
Keywords: mitral regurgitation, MitraClip, 3D – transesophageal echocardiography
mitrálna regurgitácia MitraClip 3D – transezofageálna echokardiografia
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 124-128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by