Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Doškolovanie lekárov
Prolaps panvových orgánov – etiológia a patogenéza
P. Poništ, R. Štefanko, J. Adam
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
S prolapsom panvových orgánov sa gynekológovia stretávajú v praxi čoraz častejšie.
Dôkladná znalosť anatomických pomerov malej panvy a pochopenie základných
mechanizmov vzniku prolapsu panvových orgánov je podmienkou ich úspešného
riešenia. Etiológia doteraz stále nie je celkom známa a zdá sa, že je multifaktoriálna.
Prolaps často vzniká u žien s kombináciou viacerých rizikových faktorov.
prolaps panvových orgánov POP-Q endopelvická fascia
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 94 – 97
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by