Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Proteíny akútnej fázy – fyziológia a klinický význam
Milan Buc, Mária Bucová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2007
Imunitné reakcie delíme na mechanizmy prirodzenej a na mechanizmy adaptívnej imunity. Prirodzená imunita je fylogeneticky staršia a charakterizuje ju predovšetkým uniformná odpoveď na akéhokoľvek narušiteľa integrity organizmu; druhou jej významnou črtou je schopnosť okamžitej reakcie, takže tieto mechanizmy chránia jedinca od prvej sekundy. Prostriedky, ktorými disponuje prirodzená imunita, sú početné a k jedným z najvýznamnejších patria aj proteíny akútnej fázy (APP). Majú množstvo aktivít, ktorými priamo prispievajú k likvidácii infekčných zárodkov, minimalizujú lokálne tkanivové poškodenie a pomáhajú aj pri oprave a regenerácii tkaniva. Zisťovanie rozsahu tejto odpovede sa využíva v klinickej praxi ako všeobecný indikátor zdravia alebo ukazovateľ vážnosti choroby či prognostický znak.
cytokíny komplement oxidačný stres proteíny akútnej fázy zápal
Interná med. 2007; 7 (6): 316-324
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by