Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Prvé skúsenosti s laparoskopickými nefrektómiami na urologickej klinike v bratislave
Stanislav Žiaran, Frederico Manuel Goncalves, Peter Bujdák, Tomáš Málek, Ján Breza
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Cieľ práce: Zhodnotiť prvé skúsenosti s laparoskopickými nefrektómiami na jednom pracovisku. Materiál a metódy: V čase od júna 2010 do februára 2011 sme vykonali štrnásť transperitoneálnych laparoskopických nefrektómií. Vyhodnotili sme peroperačné a pooperačné parametre (operačný čas, krvné straty, dĺžku hospitalizácie, potrebu transfúzií, revízie) deskriptívnou analýzou (aritmetickým priemerom a štandardnou odchýlkou aritmetického priemeru). Výsledky: Priemerný vek pacientov bol 58,3 roka (SD ± 7,2), priemerná veľkosť nádoru 6,8 cm (SD ± 1,1), priemerná dĺžka operácie 189 min. (SD ± 34), priemerné perioperačné krvné straty boli 75 ml (SD ± 46), priemerná dĺžka hospitalizácie 3,5 dňa (SD ± 0,8). Nebola nutná žiadna revízia v pooperačnom období. Raz sme pacientovi v pooperačnom období podali erytrocytárnu masu pre pokles hemoglobínu, raz sme laparoskopickú operáciu konvertovali pre zrasty po predchádzajúcej komplikovanej cholecystektómii. Záver: Naše prvé skúsenosti potvrdzujú výsledky a skúsenosti iných autorov, že laparoskopická transperitoneálna nefrektómia je bezpečná a overená metóda na odstránenie obličiek postihnutých nádorom aj inými ochoreniami. Na ďalšie hodnotenie treba vykonať väčší počet operácií.
laparoskopia nefrektómia prvé skúsenosti
Klin. urol. 2011; 7 (1): 8-10
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by