Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Pseudomembránová kolitída
Ivan Ďuriš
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Infekcia spôsobená clostridiom difficile (CD) je typickým nozokomiálnym ochorením. Až 20 % hnačiek po antibiotikách je spôsobených týmto mikroorganizmom. Po preliečení metronidazolom alebo vankomycínom zvykne ochorenie recidivovať až v 20 % prípadov. Hnačka, niekedy krvavá, horúčky, leukocytóza, typické pseudomembrány pri kolonoskopickom vyšetrení dotvárajú klinický obraz ochorenia. Vysokú špecifitu aj senzitivitu má dôkaz CD toxínov na bunečných kultúrach, pulzná - gélová elektroforéza a PCR metódy. CD je obvykle citlivé na metronidazol a vankomycín v perorálnej aplikácii, jejunálnou sondou alebo v náleve. Profylaktické podávanie probiotík, Sacharomyces boulardii alebo niektorých druhov laktobacilov, adhezívnyxch polymérov (Tolevamer) alebo imunoglobulínov má význam pre zníženie počtu rekurencií(14,19). Ochorenia, ktoré sa vyskytujú naraz vo väčšom množstve a najmä v nemocniciach, kde sa nadužívajú fluorochinolóny, majú ťažší priebeh, vyžadujú častejšie kolektómiu a majú vyššiu vekovo dependentnú letalitu.
Clostridium difficile kolitída diagnóza terapia
Interná med. 2007; 7 (2): 85-88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by