Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Psoriáza u detí a adolescentov, druhá časť komorbidity psoriázy
Klára Martinásková, Karolína Vorčáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2017
Psoriáza je komplex imunologicky mediovaných zápalových kožných zmien, ktoré súvisia s takzvanými komorbiditami,
u dospelých zahŕňajú obezitu, artériovu hypertenziu, dyslipidémiu, diabetes 2. typu, psoriatickú artritídu, nealkoholické
stukovatenie pečene, depresiu, anxiozitu a zníženú kvalitu života. Keďže psoriáza sa začína u jednej tretiny postihnutých
už v detskom veku, včasná identifikácia rizikových faktorov je kľúčová pre ich minimalizáciu a je súčasťou
liečby. Autori poukazujú na základné prejavy metabolického syndrómu u detí, obezitu aj na ostatné komorbidity, ktoré
je potrebné riešiť interdisciplinárne s pediatrickými špecialistami. Včasný skríning začínajúcich systémových zmien
a ich eliminácia sú súčasťou liečby psoriázy už od detského veku.
psoriáza detí metabolický syndróm obezita kardiovaskulárne riziko diabetes mellitus depresie anxiozita psoriatická artritída
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (6): 289-291
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by