Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príbuzné odbory
Psychologická problematika hospitalizácie dieťaťa v kontexte rizík z hospitalizmu
Iveta Ondriová, Jana Cinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Pojem hospitalizácia označuje viacdennú liečbu osôb, rsp. pacientov v lôžkovom zdravotníckom zariadení keď nie je možná ambulantná liečba. Aj napriek snahe udržať choré dieťa čo najdlhšie v domácom prostredí sú situácie, kedy je hospitalizácia nevyhnutná. Medzi najčastejšie dôvody hospitalizácie v dojčenskom a bátolivom období patria ochorenia dýchacích ciest, hnačkové ochorenia, pri ktorých hrozí dehydratácia, akútna pyelonefritída často sprevádzaná febrilitami. Ak je nutné dieťa hospitalizovať, vyvolá to náročnú situáciu nielen pre dieťa ale aj pre celú rodinu. Autorky v príspevku sprístupňujú vybrané psychologické aspekty hospitalizácie dieťaťa v kontexte rizík hospitalizmu.
hospitalizácia dieťa hospitalizmus prevencia
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (3): 151-155
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by