Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príbuzné odbory
Psychologicko-etické aspekty reklamy zameranej na deti
Iveta Ondriová, Jana Cinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2017
Každý deň sme obklopení rôznymi formami marketingových aktivít, ktoré na nás istým spôsobom pôsobia. Najvyužívanejším
prostriedkom marketingovej komunikácie je reklama, ktorá sa šíri aj prostredníctvom médií. Deti svojou neskúsenosťou
a naivitou patria medzi špecifickú a najviac marketingom ohrozenú skupinu. Preto je nevyhnutné, aby dochádzalo
k neustálej regulácii reklamy a iných aktivít marketingu. Autorky v príspevku zameriavajú pozornosť na vybrané
aspekty reklamy zameranej na deti.
reklama dieťa dôsledky
Pediatria Bratisl. 2017; 12 (6): 296-299
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by