Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Psychologicko-etické aspekty v starostlivosti o umierajúcich
Iveta Ondriová, Jana Cinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2018
Ľudia sú nielen v živote, ale aj pri umieraní a smrti jedinečnými bytosťami, preto si zaslúžia jedinečnú starostlivosť a dôstojnosť. V procese umierania je človek často odkázaný na podporu profesionálnych zdravotníckych alebo sociálnych skupín. Zdravotnícki pracovníci sú profesionáli, ktorí s umierajúcim trávia najviac času. Od nich sa očakáva, že poskytnú odbornú podporu chorým v terminálnom štádiu tak, aby rešpektovala pacientovu dôstojnosť. Autorky v predkladanom príspevku sprístupňujú vybrané psychologicko-etické aspekty umierania.

Psychological and ethical aspects of dying
People are not only in life but also in death and dying unique beings and therefore deserve a unique care and dignity. In the process of dying man it is dependent on the support of professional medical or social groups. Health workers are those professionals who are dying to spend the most time. Since it is expected to provide professional support to the sick in terminal stage in order to respect the patient’s dignity. The authors of the present paper made available to selected psycho-ethical aspects of dying.
Keywords: dying, death, autonomy, dignity
umieranie smrť autonómia dôstojnosť
Interná med. 2018; 18 (10): 438-441
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by