Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Psychosociálne faktory, kvalita a dĺžka života v európe
Emil Ginter, Igo Kajaba, Marián Šauša
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Monitorovanie kvality života je rozhodujúce pri voľbe priorít rozvojových stratégií každej krajiny. Zdravotný stav obyvateľstva je najvýznamnejším indikátorom kvality života. Medzi zdravím populácie, kvalitou jej života a jej pozitívnym rozvojom existujú tesné vzťahy: čím je človek zdravší a vzdelanejší, tým má väčšie predpoklady na dosiahnutie vyššej kvality svojho života. Chudobné, nevzdelané a choré populácie majú malú nádeje na hodnotný život. Na druhej strane rast kvality života spôsobený rastom ekonomiky a vzdelanosti je spojený so zlepšovaním zdravotného stavu jednotlivca i spoločnosti. K dispozícii je veľa správ o rozhodujúcej úlohe sociologických faktorov z hľadiska zdravia. Cieľom tohto článku je kvantifikovať najnovšie dostupné údaje o vzťahu psychosociálnych a psychoekonomických faktorov a dĺžky života obyvateľov Európy.
stredná dĺžka života očakávaná dĺžka zdravého života subjektívny pocit kvality života index ľudského rozvoja výdavky na zdravie sociálny kapitál
Interná med. 2012; 12 (2): 86-89
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by