Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Psychosociální aspekty nemocných s peg
Markéta Vojtová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2011
Způsob nutrice cestou PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) je v současné době velice používaný a elegantní způsob, jak indikované nemocné vyživovat. O oblíbenosti svědčí prudký nárůst, který tato metoda v naší republice zaznamenala od doby jejího zavedení do praxe na počátku 90. let 20. století. Perkutánní endoskopickou gastrostomii poprvé v historii realizoval dr. Michael W.L. Gauderer, pediatr, který ji v roce 1979 zavedl v univerzitní nemocnici v Clevelandu 4 měsíčnímu kojenci. V současnosti jsou k zavedení PEG indikovaní ti nemocní, kteří se nacházejí v riziku malnutrice nebo již malnutričtí jsou. Dalším indikujícím kritériem je předpoklad dlouhodobější nutriční terapie, a to delší než 6 týdnů. V práci analyzujeme některé demografické a psychosociální faktory implantace PEG z hradecké nemocnice v 2,5 ročním období.
Klíčová slova: gastrostomie, enterální výživa, indikace, komplikace, výzkum
Interná med. 2011; 11 (2): 73-77
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by